Carbon negatieve Footprint

CO2 en CH4 (methaan) zijn twee belangrijke broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. De bomen, planten en vooral de oceanen zetten CO2 weer om in O2 (zuurstof). Het laatste wat je dus moet willen is bomen omzagen voor energieproductie en het liefste benut je biomassa direct bij het maken van een product. Er is echter een grote hoeveelheid biomassa die wordt gezien als laagwaardige biomassa of afval. Stel dat we die gewoon laten liggen en de natuur zijn werk laten doen, wat gebeurt er dan?

De korte koolstofcirkel

Biomassa, plataardig of dierlijk vergaat normaal onder invloed van vocht en ontbindt dan als volgt:

2 C + 2 H2O > CO2 + CH4

Het methaan is gemiddeld 34 keer schadelijker als broeikasgas dan CO2. Het enige goede nieuws is er relatief minder methaan ontstaat en dat methaan een halfwaarde tijd heeft van 8,5 jaar. In die tijd zal de helft van het methaan , ten koste van zuurstof, worden omgezet in CO2 en zo wordt op termijn dus 100% van de koolstof omgezet in CO2. Over de totale periode zal de ontstane CO2 weer worden omgezet in zuurstof door de bomen en de oceanen. Dit proces heet de korte koolstofcirkel met een tijdelijk groot broeikasgasprobleem door de gevormde methaan.

Aantoonbaar minder broeikasgas

Hynoca zorgt voor een proces waarbij er per saldo een gunstig effect ontstaat en er aantoonbaar minder broeikasgas ontstaat dan wanneer we de natuur zijn werk laten doen. Hynoca zet in de eerste stap van het proces meer dan 50% van de koolstof ( C ) om in biochar waarmee deze koolstof wordt vastgelegd. Wanneer het als bodemverbeteraar wordt toegepast gaat het om duizenden jaren!

Het overige deel van de koolstof wordt uiteindelijk in het Hynoca proces omgezet in CO2. Bijkomend voordeel is dat er geen methaan in de atmosfeer komt en er dus ook geen zuurstof wordt onttrokken om het methaan af te breken. Hynoca draagt hiermee aantoonbaar bij aan het terugdringen van broeikasgassen en per saldo ontstaat er ruim 50% minder CO2  in de atmosfeer dan bij een natuurlijk afbraakproces. 

Carbon Life Cycle Analyse

Er is door EVEA, een gespecialiseerd bureau, een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid CO2 welke ontstaat bij de productie van 1 kg Waterstof.

Hierbij is er gekeken naar de volledige uitstoot, inclusief productie en transport. Groen is een besparing op de CO2 uitstoot en rood is extra CO2 uitstoot.

Techniek per kg waterstof ↓ Carbon negatief Carbon positief
Hynoca -12 kg
Electrolyser1) +2 kg
Aardgas steam reformer +11 kg

1) Er is hierbij uitgegaan van 100% groene elektriciteit wat in de praktijk niet realistisch is.

Wanneer er wordt gekeken naar de productie 30kg per uur en 8.000 uur= 240.000 kg per jaar dan blijkt:

Hynoca® bespaart ten opzichte van het natuurlijke proces 12 x 240.000 = 2.880.000 kg CO2 uitstoot per jaar.

Hynoca® bespaart ten opzichte van een electrolyser proces (12+2) x 240.000 = 3.360.000 kg CO2 uitstoot per jaar.

Hynoca® bespaart ten opzichte van een steamreformer proces (12+11) x 240.000 = 5.520.000 kg CO2 uitstoot per jaar.

Hynoca® is daarmee het enige waterstof productie proces dat de CO2 uitstoot per saldo doet afnemen en dus niet alleen in vergelijke met fossiele energie bronnen.