Over ons – HyDevCo en projecten

HyDevCo is een initiatief wat voortkomt uit de INB Group en Rebel Group. INB hield zich bezig met het initiëren en ontwikkelen van duurzame energieprojecten en is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de biomassacentrale bij de Coentunnel in Amsterdam die sinds 2018 onder de naam AEB-BEC eigendom is van AEB.

Rebel Group werkt als adviseur en investeerder aan vraagstukken voor de toekomst, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Rebel was als adviseur betrokken bij voornoemde biomassacentrale in Amsterdam.

HyDevCo werkt qua techniek op exclusieve basis samen met Haffner Energie , de ontwikkelaar van de Hynoca technologie en ook Haffner was als één van de technologieleveranciers betrokken bij de hiervoor genoemde biomassacentrale.

Al de partijen werken nu samen in het Hynoca Alkmaar project dat zich nu bevindt inde vergunning fase. Het is de bedoeling dat de eerste waterstof begin 2023 beschikbaar komt. Dit project komt in de Boekelermeer op het Investa terrein. Bij dit project is ook de New Energy Coalition betrokken en is er een EFRO-subsidie voor het Hynoca project beschikbaar gekomen. HYPERLINK EFRO »

Hynoca Alkmaar werkt samen met GP Groot voor enerzijds de belevering van de biomassa en anderzijds de waterstofafvoer naar hun naastgelegen NXT tankstation en docking station. In de eerste jaren zal de waterstofproductie met 30 kg per uur hoger liggen dan de waterstofvraag van het tankstation en via het dockingstation kan de overtollige waterstof naar andere tankstations of industriële afnemers worden vervoerd.

In Nederland wordt er samen het lokale partners op meerdere plaatsen gekeken naar andere projecten en in België en Duitsland zijn er inmiddels ook enkele project in de onderzoeksfase. HyDevCo kijkt daarbij naar de beschikbaarheid van biomassa en de afzetmogelijkheid van de waterstof en biochar.