Standaard project

Een standaard installatie heeft een groene waterstof productie volume van 30 kg per uur. Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde waterstof is mogelijk een project uit te voeren met meerdere standaard eenheden. Daarnaast is alles voorbereid om een project te kunnen realiseren met een 10 x grotere waterstof productie, dus 300 kg per uur. Dit is een soort project dat past bij een centraal invoeringspunt van waterstof in een netwerk of een industrieel project bij een grote waterstofgebruiker.

Grondstuk

Wanneer een project alle facetten van het proces bevat, d.w.z. van de biomassa aanvoer tot een tankstation voor waterstof levering dan is een oppervlak nodig van rond de 2.000m². Wanneer de waterstof op een transportdruk van 8 bar wordt afgevoerd voor een toepassing in de industrie of naar bijvoorbeeld een punt in de nabijheid waar het op druk wordt gebracht dan volstaat een grondstuk van rond de 2.000m². Dit zijn indicaties die van locatie tot locatie kunnen verschillen.

Biomassa

De biomassa zal dienen te voldoen aan de duurzaamheidcriteria van de NTA8080

Afhankelijk van de samenstelling van de biomassa is er voor een standaard project  een input per uur nodig met een energieinhoud van rond de 3 MWh wat indicatief overeen komt met ongeveer 900 kg biomassa, afhankelijk van het soort biomassa, de energie inhoud en het vochtgehalte. De kwaliteit van de biomassa zal direct verband houden met de kwaliteit van de biochar en de afzetmogelijkheden hiervan maar niet van invloed zijn op de kwaliteit waterstof.

Hynoca proces

In het Hynoca proces kan gebruik worden gemaakt van biomassa welke een zogenaamde “afval” status heeft. Dit kan in alfabetische volgorde gaan om:

 • Bepaalde soorten industrieel afval
 • Celwand residu van algen/wieren
 • Digestaat uit vergisters
 • Houtachtige afvalstromen
 • Lof van bloembollen of kassen teelt
 • Maaisels van bermen of slootkanten
 • Pulp van suikerbieten/aardappels
 • Rioolwater zuiveringsslib
 • Schroot van sojabonen
 • Slootkant / riet maaisel
 • Stengels/loof van groenten en fruit
 • Stro/kaf van granen