Technologie

Haffner is al in 2012 begonnen met de eerste stappen voor het ontwikkelen van de Hynoca® technologie welke uiteindelijk heeft geleid tot een eerste opdracht voor een commercieel project. De opdrachtgever was R-GDS uit Straatsburg, onderdeel van de Franse Gasunie. Dit project is sinds juni 2021 operationeel en het presteert boven verwachting.

In de thermolyse stap wordt de biomassa in een vaste en gasvormige fractie gescheiden. Meer dan 50% van de koolstof komt in de biochar en de gasvormige fractie ondergaat in de tweede trap een hoge temperatuur proces. Het hieruit komende syngas wordt met water, olie en aktief kool gezuiverd. Hiermee ontstaat Hypergaz. Dit op zich al nagenoeg schone gas kan in een gas motor worden verbrand om warmte en elektriciteit te krijgen. Dit zal bij een project alleen gebeuren wanneer de hoeveelheid waterstof in de aanvangsfase te groot is om te worden afgezet.

Normaal zal het Hypergaz nog een zuiveringsstap krijgen om te komen tot een hoge kwaliteit (fuel grade) waterstof. Deze waterstof wordt bij voorkeur lokaal gebruikt voor mobiliteit, de industrie of de invoering in een waterstofnet. De verontreinigingen uit deze zuiveringsstap is gering omdat er al een eerdere reiniging heeft plaatsgevonden. Deze resterende verontreiniging, waaronder een geringe hoeveelheid Vluchtige Organische Componenten, zal in een naverbrander worden vernietigd. De warmte die daarbij vrij komt is voldoende op het proces volledig autotherm te laten plaatsvinden. Het deel van de koolstof dat niet in de biochar is gekomen zal hier als CO2 vrijkomen en kan worden gebruikt om de biochar en enkele afsluitingen in het systeem af te sluiten tegen buitenlucht toetreding.

BioChar

De biochar is geconcentreerde koolstof met mineralen. Afhankelijk van de oorsprong van de biomassa kunnen er ook stoorstoffen in zitten wat gevolgen kan hebben voor de toepasbaarheid van de biochar of een mogelijk vervolgproces. Er zijn drie mogelijke toepassingen die kansrijk lijken.

  1. Biochar als bodemverbeteraar. Hierbij wordt een bepaald volume per hectare aan de grond toegevoegd. De koolstof wordt op deze wijze voor eeuwen vastgelegd en de poreusiteit van de koolstof zorgt voor het vasthouden van vocht in de hogere grondlagen. Wanneer de biomassa het restant is van bijvoorbeeld bollen of resten van kassenteelt dan kunnen de mineralen zorgen voor het remineraliseren van de grond en bepaalde mineralen kunnen zo circulair worden gemaakt.
  2. Biochar als grondstof voor de biobased economy. De koolstof uit biochar kan op verschillende manieren worden toegepast zoals in bio-composiet of bio-kleurstoffen.
  3. Biochar kan een thermische vervolg behandeling krijgen waarmee verontreinigen worden verwijderd en het koolstof gehalte tot boven 97% komt. Tevens zal de poreusiteit dan toenemen tot een oppervlak van rond de 1.500m² per gram. Hiermee ontstaat aktief kool dat kan worden toegepast in verschillende reinigingsprocessen.